W środę, 30 maja 2018 r.  grupa uczniów z klasy III EHO udała się do Krakowa do firmy Makro Cash and Carry Polska S.A. na wizytę zawodoznawczą.  Celem wizyty było nabycie przez uczniów doświadczenia zawodowego poprzez zapoznanie się z potencjalnym miejscem pracy.

Po życzliwym przywitaniu przez Panią Annę Mąkę, uczniowie wysłuchali interesującej prelekcji dotyczącej funkcjonowania firmy Makro. Dzięki niej dowiedzieli się m.in. jak długo firma funkcjonuje na rynku, jakie obowiązują w niej zasady postępowania, jak realizowana jest strategia hali. Pani Anna uświadomiła również uczniom, na jakiego klienta ukierunkowana jest strategia firmy. Po omówieniu segmentacji rynku, przedstawiona została uczniom struktura organizacyjna i sposoby organizacji pracy na poszczególnych działach.

Kolejny etap wizyty odbył się na hali sprzedażowej. Szczegółowo omówione zostały poszczególne ekspozycje towarowe, rodzaje wywieszek cenowych stosowanych przez firmę, czy też zasady merchandisingu. Uczniowie pozyskali informacje dotyczące nowych technologii stosowanych przez firmę oraz mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem wykorzystywanym w działalności przedsiębiorstwa.

Wizyta w firmie pozwoliła uczniom na zdobycie wiedzy poszerzającej informacje, które zdobywają w szkole w zakresie nauczanych przedmiotów.