W dniach 15.09.2018 – 08.11.2018 grupa uczniów z klasy 3 a TE oraz 3 b TE brała udział w szkoleniu pn. „Wykorzystanie elementów coachingu w pracy zawodowej”.

Podczas 5 spotkań uczniowie zostali m.in. wprowadzeni w tematykę coachingu, określali i prezentowali swoje cele, kształtowali pozytywne nawyki, dokonywali autoprezentacji oraz poznawali i wykorzystywali narzędzia coachingowe w zarządzaniu do budowy motywacji, odpowiedzialności i współpracy.

Kurs został zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich.