Jak co roku, PERSPEKTYWY ogłaszają wyniki rankingu najlepszych liceów i techników w Polsce. W tym roku, po raz trzeci, zdobywcą złotej tarczy dla najlepszych techników została nasza szkoła Zajęliśmy  4 miejsce w Małopolsce [na 100 punktowanych miejsc] oraz 35 w Polsce [na 500 punktowanych miejsc].

Kapituła Rankingu Techników 2019 brała pod uwagę następujące kryteria:

  • sukcesy w olimpiadach
  • maturę – przedmioty obowiązkowe
  • matura – przedmioty dodatkowe
  • wyniki egzaminów zawodowych

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy dodatkowe ogólnopolskie rankingi Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019  prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r oraz Ranking Maturalny Techników 2019  prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r Spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotarskiego,na punktowanych miejscach znalazły się  jedynie technika. Są nimi: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, zajmując 74 pozycję [na 200 techników] oraz Technikum w ZS Zawodowych i Placówek w Krościenku-241 pozycja.

Każde wyróżnienie cieszy, zwłaszcza, gdy składa się na nie ciężka praca wielu podmiotów. Nie byłoby wyniku bez zaangażowanych uczniów, którzy potrafią stawiać sobie ambitne cele i do nich konsekwentnie dążyć. Nie byłoby sukcesu bez zaangażowanych nauczycieli, rodziców, dyrekcji, którzy potrafią rozniecić iskrę ambicji i zdrowego współzawodnictwa.

ZSE w Nowym Targu konsekwentnie, z roku na rok, zmienia w rankingu PERSPEKTYW  miejsce na wyższe, a to  cieszy podwójnie. Oby w przyszłym rozdaniu można było pochwalić się podobnymi sukcesami!