mgr Magdalena Świerczek
Nauczyciel mianowany
Dyżur: piątek 10:00 - 10:45
Nauczyciel ZSE od 2009 r.

Przedmioty:
działalność recepcji
techniki pracy w hotelarstwie
udzielanie informacji turystycznej
obsługa ruchu turystycznego
informatyka w hotelarstwie
pracownia hotelarska

Zespół Przedmiotów Zawodowych

 

Instruktor fitness
Pilot wycieczek

KONTAKT