Po raz kolejny spedytorzy wybrali się na wycieczkę zawodoznawczą. Tym razem gościli w Krakowie, w Firmie Raben Logistics. Celem wizyty było nabycie przez uczniów doświadczenia zawodowego poprzez zapoznanie się z potencjalnym miejscem pracy.

Po życzliwym przywitaniu przez Panią Elizę, uczniowie wysłuchali interesującej prelekcji dotyczącej funkcjonowania firmy Raben. Dzięki niej dowiedzieli się m.in. jak długo firma funkcjonuje na rynku, jakie obowiązują w niej zasady postępowania, jaki jest zakres świadczonych usług.

Kolejny etap wizyty to zwiedzanie firmy. Na początku spedytorzy udali się do działu sprzedaży, gdzie dowiedzieli się na czym polega pozyskiwanie, współpraca i utrzymywanie kontaktów z klientami. Następnie, w dziale transportu, dyspozytorzy opowiedzieli o specyfice swojej pracy oraz zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Ostatni punkt programu to dział magazynowy, jego struktura, zasady i procedury postępowania.

Na zakończenie, młodzi spedytorzy mogli wykazać się posiadaną wiedzą z zakresu znajomości firmy Raben oraz branży TSL. W przygotowanym przez Panią Elizę quizie panowie okazali się bezkonkurencyjni.

Wyjazd do firmy Raben pozwoliła uczniom na zdobycie wiedzy poszerzającej informacje, które zdobywają w szkole w zakresie nauczanych przedmiotów.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.