W dniu 16 stycznia 2024, w czasie pięknej, śnieżnej pogody klasa 5 TOT w ramach specjalizacji zawodowej Podstawy pilotażu imprez i usług turystycznych, badała stan infrastruktury zimowej w Nowym Targu. W tym celu grupa udała się pod opieką p. Iwony Białoń i p. Barbary Balickiej na stok Zadziału i Długiej Polany. Tam poddane zostało fachowej ocenie zagospodarowanie turystyczne dla turystyki narciarskiej. Obydwa stoki były doskonale przygotowane do przyjęcia narciarzy. W przerwie na herbatkę omówione zostały uwarunkowania przyrodnicze okolic, przypomniano historię powstania Gorczańskiego Parku Narodowego oraz rozwój bazy narciarskiej w Nowym Targu.