W dniu 30 kwietnia uroczystym apelem uświetniliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszej w Europie, a drugiej na świecie.

W krótkim programie artystycznym, przygotowanym przez klasę II technikum ekonomicznego, nie zabrakło odwołań do tła historycznego, dzieł plastycznych i muzycznych związanych z tym wydarzeniem.

Lekcje: historii, plastyki, muzyki, języka polskiego i informatyki w symboliczny sposób przybliżały uczniom okoliczności stworzenia w 1791 roku tak ważnego dla Polski dokumentu. Nie pozostaje nam nic innego jak być dumnym z tego faktu. I życzyć sobie, i wszystkim Polakom, żeby Polska mogła być Polską.