W sobotnie przedpołudnie 9 września uczniowie naszej szkoły wraz z paniami Małgorzatą Włodarczyk-
Stańską i Magdaleną Korzycką udali się do Nowotarskiej Strefy Relaksu, aby wziąć udział w pięknym

projekcie – Narodowym Czytaniu. To już 12. odsłona akcji. Patronat nad inicjatywą sprawuje Para
Prezydencka.W tym roku uczestnicy czytania prezentowali pozytywistyczną powieść Elizy Orzeszkowej
– Nad Niemnem.
W otoczeniu pięknej przyrody zaproszeni goście, w tym uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, razem
czytali fragmenty dotyczące powstania styczniowego, sercowych perypetii bohaterów i wyznawanych
przez nich wartości. Emilia Kurpiel z klasy IV HOT, Rafał Choroba z klasy IV TE i Krzysztof Galica z
klasy IV TR godnie reprezentowali Ekonomik.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku młodzież naszej szkoły w równą chęcią zaangażuje się w
popularyzowanie narodowej literatury.