W minionym tygodniu do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zagościli przedstawiciele biura podróży Coral Travel. Państwo Kamila Fryźlewicz i Adam  Maciaszczyk spotkali się uczniami klas: III TOT,  IV SOT, V a HOT i V b HOT. Przybliżyli im specyfikę pracy rezydenta turystycznego, przedstawili zakres obowiązków i perspektywy zawodowe związane z tą profesją. Opowiedzieli o możliwości pracy w biurze podróży, zasadach rekrutacji i szkoleniach. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem – być może niektórzy z nich zdecydują się w przyszłości związać życie zawodowe z Coral Travel.