W dniach 19 i 20 marca uczniowie ZSE: Weronika Zubek z klasy V p a HOT oraz Norbert Nowak z klasy III  HOT uczestniczyli w finałowym etapie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Etap ten został przeprowadzony w Bydgoszczy. Ogromna wiedza i trud uczniów włożony w przygotowanie do konkursu, nie poszedł na marne.
Weronika i Norbert zdobyli tytuł Laureata Olimpiady zajmując wysokie 5 i 7 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej organizowana była już po raz piętnasty przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Etap finałowy składał się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna obejmowała 60 zadań testowych, sprawdzających wiedzę z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Natomiast praktyczna polegała na wykonaniu zadania związanego z obsługą gościa w recepcji w języku obcym oraz obsługą klienta w restauracji hotelowej.

Tegoroczny temat przewodni obejmował szeroko pojętą turystykę biznesową.

Nasi laureaci zakwalifikowali się również do eliminacji SkillsPoland w ramach projektu FRSE, które odbyły się 21 marca, bezpośrednio po ogłoszonych wynikach olimpiady. Jury wyróżniło m.in. Norberta, który otrzymał Bilet na eliminacje SkillsPoland 2024.

Wszyscy laureaci i finaliści olimpiady na podstawie zaświadczenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa. Nasi uczniowie zostali dodatkowo nagrodzeni: Weronika otrzymała staż w Restauracji Sowa, natomiast Norbert – staż w Pałacu Ostromecko.

Bardzo serdecznie gratulujemy!