Wydawanie świadectw maturalnych/dyplomów zawodu

7 lipca 2023 r. – sala nr 18

4 g RS, godz. 8:00 – 9:00

4 g TE, godz. 9:00 – 10:00

4 g HH, godz. 10:00 – 11:00

4 g HOT, godz. 11:00 – 12:00

4 g TOT, godz. 12:00 – 13:00

Dodatkowe informacje oraz upoważnienia do odbioru zostały przesłane na szkolne skrzynki mailowe.