W dniach 3 do 6 kwietnia 2024 r. dwóch uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu – Klaudia Świętek z klasy 5TOT i Maciej Klamerus z klasy 3TOT, wzięło udział w ogólnopolskim finale XI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce.

W pierwszym dniu zmagań zawodnicy rozwiązali test, składający się z 40 pytań zamkniętych. Drugiego dnia Klaudia i Maciek prezentowali przed komisją olimpiady swoje prezentacje, które opisywały daną tradycję z regionu Podhala i Orawy, bowiem tematem tegorocznej olimpiady było niematerialne dziedzictwo kulturowe. Klaudia opisała tradycję stawiania moja na Orawie, za to Maciek wziął pod lupę kumoterki organizowane na terenie Podhala.

Olimpiadzie towarzyszyły ciekawe i rozwojowe atrakcje dodatkowe, takie jak uczestnictwo
w grze miejskiej na terenie Łowicza, który był gospodarzem tegorocznej olimpiady, a także zwiedzanie i poznawanie historii i zabytków Łowicza jak i całej Ziemi Łowickiej.

Przedostatniego dnia olimpiady została ogłoszona “piętnastka” najlepszych zawodników,
w której znaleźli się oczywiście uczniowie “Ekonomika”. Cała piętnastka zawodników uzyskała jednocześnie awans do finału, w którym trzeba było opracować plan wycieczki po Bukareszcie, korzystając z dostępnych materiałów. Następnie przedstawić przed komisją walory turystyczne Rumunii.

6 kwietnia, w sobotę, nastąpiło ogłoszenie wyników i tak oto Maciej Klamerus uplasował się na miejscu 7, zdobywając tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Turystyce, a Klaudia Świętek zajęła miejsce 8, również otrzymując tytuł laureata olimpiady.